Kontejnerová doprava

Nabízíme dopravu Manem TGL 12-180.

Možnost dovozu stavebního materiálu na paletách, skládání hydraulickou rukou.

Kontejnerová doprava

  • Typ odpadu
  • Suť a betony
  • Zemina
  • Lehké odpady bez suti
  • Směsný odpad se sutí
  • Čisté dřevo
  • Nebezpečný odpad (Azbest, střešní krytina)

Velikosti kontejnerů

  • Kontejner max. nakládka 6 t.
  • Objemový kontejner 16 m3.

Renault master R3O třístranně sklopný valník 2,0 t.

Cena individuální dle telefonické domluvy.